2011. január 31., hétfő

JANUÁR 31 – MEGINT HAZUDIK A HÍR-TV

A NÉPFÖLKELÉS AZ NEM POLGÁRHÁBORÚ
Ma megint elárulta magát a cionbérenc szócső, amikor esti műsorában azt írta ki az egyiptomi helyzetről, hogy „Polgárháború szélén Egyiptom”. Ezt tudatos butítás és hazugság... Vegyünk egy klasszikus polgárháborút, aminek még a neve is az volt, ez az 1936-1939-ig tartó spanyol polgárháború, amikor a marxista-kommunista-sztalinista rendszer fegyverrel harcolt a Franco tábornok vezette nemzeti erőkkel szemben, ahol végül is Francóék győztek. Most Egyiptomban nincs két tábor, csak egy tábor van, a Nép. Ahogy Magyarországon is ez volt, 1956-ban. Ahogy 56-ban a zsidóávós banda egy törpe kisebbség volt, de teljes hatalommal, ugyanez van most a Mubarak elnök szűk bandájánál is. Legújabb hír, hogy a hadsereg a tüntetéseket jogosnak ismerte el! Ma csak félmillióan tüntettek, holnap egymillióan. Amerika és Izrael ettől már előre rettegnek. Ha esetleg Amerika beavatkozna, az eleve esélytelen vállalkozás lenne részükről. Most már ott tart a dolog, hogy Szíriában is figyelik a fejleményeket, de ott az elnök kijelentette egy amerikai lapnak, hogy ők Amerika és Izrael-ellenesek.
EGYIPTOMBAN A NÉP FOG DÖNTENI SAJÁT SORSÁRÓL


JANUÁR 31 - IZRAEL EGYIPTOMTÓL RETTEG

ELHALLGATOTT FONTOS HÍR
Az Al Jazira jelentette, hogy az izraeli miniszterelnök (képen) kijelentette, hogy attól tartanak (magyarul félnek), hogy Egyiptom az "IRÁNI" útra téved......


Kép: egyiptomi vélemények a cionbérenc elnökről, most Izrael azt találta ki, hogy megegyezett a cionista Mubarakkal, hogy egyiptomi katonákat küldenek az Izrael-i határra a Sinai-félszígetre, nehogy a palesztínok fegyvereket kapjanak onnan

JANUÁR 31 - KACAGNUNK KELL

IZRAELI KÉMSZOLGÁLATOT 
HIBÁZTATJÁK                         
Ez a hét legjobb vicce vagy kabaréja.... A PressTV jelentette, hogy az izraeli parlamentben azon vitáztak (képen), hogy az izraeli hírszerzés teljes kudarca volt az, hogy nem tudtak előre semmit jelezni az egyiptomi fordulatról és néplázadásról. Most mindenkit hibáztatnak ezért a mulasztásért. Eddig 400 zsidót menekítettek ki Egyiptomból, akik addig  a repülőtereken nyomorogtak. Ha Mózes ezt hallaná......Már másodszor menekülnek Egyiptomból...
SOK GYANÚS JEL VOLT
Közben az egy hete tartó fölkelésnek (a CNN így nevezi)  nagyon is jól látható jelei és előszele volt már, amikor pár hónappal ezelőtt már voltak lázadások a választási csalások miatt. De ennek sem nálunk, sem másutt nem tulajdonítottak nagyobb jelentőséget, pedig akkor már komoly fejlemények voltak, amiből következtetni lehetett arra, hogy valami megmozdult Egyiptomban. A nevetséges az, hogy Izrael ott van a szomszédban és semmit sem tudnak Egyiptomról....Úgy látszik minden erőfeszítésük Magyarországra irányul, de ezzel is elkéstek már. Ha pofonokat akarnak kapni és akkor még enyhén fogalmaztunk, akkor jobb ha letesznek magyarországi szándékaikról. Orbán pünkösdi királysága nem fog húsz évig tartani...

JANUÁR 31 - WEST BALKÁN GYILKOSSÁGOK

A LÁNCHÍD RÁDIÓ A CIGÁNYGYILKOSOKRÓL NEM SZAVAZTATJA MEG OLVASÓIT

ELMARADT
BIZONYÍTÉKOK
Ebben a hármas gyilkosságban két tényezőnek lett volna lehetősége azonnal bebizonyítani, hogy miként ölték meg a lányokat? Az áldozatok családjainak ki kellett volna követelni, hogy a holttestekről készült képeket és a saját szemrevételezésüket elmondják. Hozzájuk hasonló módon ezt a két lány iskolájának a vezetése is kikövetelhette volna. Hogy miért nem tették, azt nem tudjuk. Azt sem tudni, hogy az egyik lányt eltemették-e a mai napon, amire korábban hirdették? Csak TITKOLÓZÁS VAN minden vonalon.

JANUÁR 31 – ELÉG VOLT A ZSIDÓ PÁRTRENDSZERBŐL

A JOBBIK MÚLTJÁBÓL
Kitől illene bocsánatot kérjek tehát és vajon miért is ? Vona Gábortól, azért amit ő maga mondott ? Szegedi Csanádtól, azért amit tényszerűen tett ? Ez tényleg vicces dolog lenne, tekintve, hogy az összes video megosztó és egyéb internetes oldalak tele vannak ezekkel a bármikor elővehető információkkal, melyeket ráadásul magam is gondosan begyűjtöttem, letöltöttem, hátha „hirtelen lába kelne” minden ilyen anyagnak, ami a közelmúltban több ezer, tízezer, százezer ember vagy a teljes országos nyilvánosság előtt történt és most bárki által hozzáférhető…(......) Melyik nemzeti érzelmű, gondolkodó Magyarnál hiteles még az a Morvai Krisztina, aki nem is párttag, de Lobbik-os EU parlamenti képviselőként a legfrissebben már avval kampányol, hogy köztársasági elnöki jelölését valószínűleg a FIDESZ is támogatná ? (…) Egyáltalán mit akar az egész Lobbik ™ delegáció az ún. Europai Unio parlamentjében, melyben a párt számtalan korábbi megnyilatkozása alapján (egyébként teljes joggal állítva) nincs is semmi keresnivalója az EU által is kisemmizett Magyaroknak? Talán máris „elfelejtették” a korábban maguk által is elfogadott nemzeti-oldali álláspontot, miszerint az EU-ban felelős, Magyar politikusnak csak addig van keresnivalója míg alá nem írta országunknak a köreikből való haladéktalan kiválási dokumentumát? Miért is osztogatja hát Morvai Krisztina még mindég a 2006-os eseményekről készített DVD-it azoknak a kollégáinak, akik a beszéde közben kétpofára röhögnek Magyarországon, viszont a fülük botját sem mozdítják azon, hogy a magát „Szlovákiának” nevező, teljesen illegális, terrorállam nyelvtörvénye eddig csak afrikai országokéban tapasztalható módon tiporja páros lábbal az ugyancsak EU tagállam „Szlovákiához” elszakított Magyar Testvéreink alapvető emberi jogait ??? (…) Még a főhadiszállása, polgári és keresztyén szavazókörzetében sem tudta összeszedni a kopogtató céduláit sem egy időközi választás alkalmával, nem volt (sőt ma sincs) tisztességes, helyi érdekű újságja vagy honlapja, sorozatosan vállalhatatlan kijelentéseket kezdett tenni, kissé szervezetlen és fejetlen képet mutatott. Egyszóval valamiért nem működött már akkor sem rendesen. Akkor még reménykedtem, hogy ez a fejetlenség és ügyetlenkedés a lelkesség mellett nélkülözhetetlen, az adott feladatra rá is termett, megfelelő emberek hiánya miatt van, ezért ajánlottam fel nekik a segítségemet. Szimplán azért, mert láttam, hogy több, a képességeimmel és lehetőségeimmel összefüggő dolgot egyszerűen összehasonlíthatatlanul jobban tudnék csinálni nekik, mint ahogy addig azt náluk valaki csinálta, vagy nem is csinálta egyáltalán pedig nagyon kellett volna. Ennyit szerettem volna tenni tehát rengeteg bajom, gondom között nekik, de meg kell valljam, ekkor már kissé gyanakodtam.
EGY LÉPÉS ELŐRE HÁROM LÉPÉS HÁTRA
Gyanakvásomban le is próbáltam. (…..) vajon akkor is kellek-e nekik, ha tényleg akarok tenni valamit, akkor is, ha tényleg a köz legkényesebb problémáival szeretnék foglalkozni, nem csak a FIDESZ-szagú kampány-látszatcselekvés pasztell-maszatolásához keresnek lelkes PR-kommunikátort. Korábbi, kényes, kemény témákat feszegető 2 írásommal kopogtattam tehát és sajnos nem is csalódtam, rossz előérzetem beigazolódott…A többit már leírtam, nem ismételném tehát magam. Most viszont a kérdések és vádak bevezető megválaszolása után csakugyan a lényegre térnék, mellyel kapcsolatos alább leírt véleményem – ezúton kifejezetten hangsúlyozni kívánom – kizárólag és csakis az én személyes, egyéni véleményemet tükrözi. Nos tehát, aki még itt van szellemben és lélekben is és nem kapta be a Lobbik™-mátrix vörös-ezüst csíkos altatóját az jöjjön velem, nyúljunk együtt a darázsfészek legmélyére ..! (….) Különösen kelletlenül vettem volna részt, akár még a Haza ügyében is a politika „parlamenti demokrácia” elnevezésű – nyilván csupa véletlenül - színzsidó színjátékában, mivel teljesen egyértelműnek tartottam és tartom ma is, hogy Az ún. „parlamenti demokrácia” nevű konspiráció nem más, mint a legrosszabb diktatúra „lepapírozása”, tényleges legalizálása, a személyi döntések felelősségének tökéletes elkenése. Természetesen nem én mondtam ki először a fenti tételt, hanem sok, nálamnál nagyságrenddel értékesebb gondolkodó állította már ezt, évszázados távlatba visszatekintve is. Miért, tudna bármelyőtök csak egyetlen egy példtát is említeni, ahol közmegelégedésre működött valaha is a „parlamenti demokrácia” intézménye ?
PÁRTRENDSZER = BŰNRENDSZER
EZT TÁMOGATJA A JOBBIK
A felületesebb magyarok nyilván a Horthy rendszert említenék meg ennek kapcsán, ami csakugyan, időtartama túlnyomó részében széles néptömegek megelégedésére működött úgy, hogy ténylegesen létezett és funkcionált is már benne valamiféle parlament. Ezek a hangok azonban nyilván elfelejtik, hogy akkor, annak a parlamentnek vajmi kevés hatalma volt a kormányzó fölött, aki akár évente többször is leválthatta az aktuális miniszterelnököt, minisztereket, teljes kormányokat. Ezáltal tehát elméletileg és gyakorlatilag is teljességgel fölérendelt, egyéni szerepben volt a parlamenthez képest. Mindezekért tehát én személy szerint Horthy Miklóst tartom Magyarország utolsó királyának, nem pedig a képességei és mentalitása alapján egyaránt teljességgel alkalmatlan, minden jelentősebb lépésében leszerepelt IV. Károlyt. Igen, Horthy-t, akit ráadásul nem is kötöttek választási ciklusok és teljes negyedszázados uralkodása alatt többször is élt a fent leírt lehetőségekkel, ellentétben a Sólyom László nevű egyaránt eszköz és erkölcstelen, a hazafiságot nyomaiban láttatni is képtelen, siralmas bábbal. Úgy aránylik tehát a „parlamenti demokrácia” létjogosultsága a véleményem szerint az „Alkotmányos Királyság”-hoz, mint a „köztársasági elnök”-i titulus a „Kormányzó”-hoz, akit a mi konkrét, Magyar esetünkben - úgy vélem teljes joggal - hívhat bárki „kalapos király”-nak. Nos, Horthy király uralkodása után pedig már csak egyetlen egy magyar ember maradt egészen a jelenkor történelméig, aki esetleg megmutathatta volna, hogy az általa „Hungarizmus”-nak nevezett, tekintélyelvű, parlamenti demokráciát nélkülöző hatalmi rendszer működhet-e a széles néptömegek megelégedésére vagy sem. Tegyük azonban a szívünkre a kezünket és ismerjük el, hogy a kevesebb, mint fél évig uralkodó Szálasi Ferenc-nek és Nyilaskereszteseinek ez a lehetőség egyetlen pillanatra sem adatott meg, hiszen hatalmi idejük periódusa éppen a teljes, egészében is rendkívül kegyetlen Magyar történelemnek is talán egyik legrettenetesebb, legvéresebb félévére jutott. Így azt gondolom, senki nem állíthatja őszintén, hogy a Nemzetvezető Hungarizmusának működőképessége valaha is bizonyítási helyzetbe kerülhetett volna.
ZSIDÓBOLSEVIZMUS 66 ÉV ÓTA
Ami viszont ezután történt az teljesen egyértelmű és világos: Vége lett ugyanis az utolsó világszabadságharcnak, mely csak az azt megelőzőhöz hasonlíthatóan borzalmas következménnyel járt Magyarország számára. 1945 tavaszán ugyanis a mi Magyar hazánk megszűnt létezni és átadta a helyét egy „Magyarország” fantázianevű részvénycsomagnak, melynek nominális értékét a társadalma által előállított javak és a belőle kinyerhető természeti értékek összessége jelentette és jelenti a mai napon is. A teljes részvénycsomagot az innentől már teljes gőzzel működő ún. „parlamenti demokrácia” mozgatócérnáival együtt a „Szovjetúnió” fantázianevű – csupa véletlenül ugyancsak színzsidó - monopólium tartotta a kezében. Nos, az 1000 év óta királysághoz szokott, akkor még jelentős számban élő Magyarok ezt az államformát és az általa kiteljesedő, az általános közelégedetlenségnek abszolút mértékben fittyet hányó Szovjetek által működtetett diktatúrát 1956-ban egyoldalúan felmondták. Homok ment tehát a „népi demokrácia” néven legalizált diktatúra gépezetébe. Ez a homokszem pedig akkora volt, hogy – bár ezt nyilván sokan, sokáig nem fogják még elismerni - , a „Szovjetúnió” nevű betakarítógép véglegesen tönkrement bele. Tönkrement tehát és darabjaira is hullott a betakarítógép-monopólium, mely utolsó erejével, 1989-ben dühödten vágta a globális tőzsde asztalára a renitens „Magyarország” nevű részvénycsomagot, mely lépésre részben megroppant anyagi helyzete is késztette. Ez a lépés komplett monetáris robbanást idézett elő és sorra generálta a földből eső után kiserkenő gombák szaporaságával előbújó különböző bróker csoportokat. Ekkor vált az ún. „Magyar parlament” a „Magyarország” nevű részvénycsomag globális szabadpiacának lokális színterévé.
A KÁDÁR-RENDSZER ZSIDÓ HIÉNÁI
Különböző színekbe öltözött brókercsoportok lepték tehát el a Nemzettőzsdévé ™ változott parlament épületét, és részvényeiket parlamenti képviselői mandátumaik által jegyezhetően bocsátották áruba. A csoportok vörös, narancssárga, zöld-fehér, kék-fehér, stb. színekkel jelölték meg magukat és termékeiket hogy megkezdődhessen a nagy, globális bevásárlás. Ennek eredményeként, példátlan gátlástalansággal lezajló monetáris folyamatokat követően mára a „Magyarország” fantázianevű részvénycsomag főként Moszkvai, Pekingi, New York-i és – nyilván ez is fatális véletlen - Tel-Avivi invesztorok kezébe került, általam ismeretlen arányban elosztva. Persze a „Magyarország” nevű organikus részvénycsomag névértékeit megteremtő és mindezek után is megmaradt Magyar termelő erő nem elégedett meg evvel a státusszal sem, ami nem is volt sokkal jobb alternatíva, mint amit a Szovjet monopólium tárt elé korábban mosolygó, alkoholista brókerek vagy Sztálin orgonáknak nevezett „üzleti rábeszélő eszközök” formájában.
A JOBBIK A FIDESZ KLÓNJA
Aztán jött egy érdekes, magát vörös-fehér sávos megkülönböztető jelzéssel ellátó brókercsoport, mely kezdetben nagyon ügyesen és hitelesen gazdálkodott és mára - jóllehet, hivatalosan jelenleg még nem is jegyezhető - mégis meglehetősen magasan áll az árfolyama. Hogyan érhette el ezt a viharos sikert Gábor bróker és értékesítési csapata a Lobbik ™ ?
1., Pontosan akkor dobta piacra termékét amikor annak főszezonja volt
2., A termékbevezetés kezdeti időszakában nagyon hiteles volt az eladási érvelése, a promóciós előadások pedig egyszerű nyelven és sokakhoz szóltak és jutottak is el
3., Az egész Lobbik Rt.-nek (mára már Zrt…) nagyon ügyes, „korlátolt felelősségű Bt.” típusú szerkezeti formája volt és van jelenleg is.
Hogyan működik tehát egy „korlátolt felelősségű Bt.” ? Jelen esetünkben, a Lobbik ™ példájában úgy, hogy vannak korlátolt felelősségű beltagok, akiket egyfelől véd kívülről jogilag a kültag Civil Jogász Bizottság, másfelől, ugyancsak kívülről, fizikailag a másik kültag Magyar Gárda. Azért korlátolt felelősségűek a beltagok, mert ha bármi nyílt konfrontáció van, akkor abban a körülményeknek megfelelően bevethető a CJB vagy a Gárda, melyek egyike sem köthető közvetlenül a Lobbik™-hoz. A CJB csomagot kibontva Gábor ráadásként örömmel tapasztalhatta meg, hogy az egy „two in one” típusú ügylet, melyhez járt egy kötelező meglepetés is. Igen, a Morvai nevű meglepetés eleinte csakugyan kellemesnek látszódhatott, hiszen míg Gábor nagyon jó volt az egyoldalú, előre megírt termékérveléseknél, sajnos nagyon rosszul szerepelt a meggyőzéses értékesítési vitákban a nyilvánosság előtt. Ezzel szemben viszont Morvai művésznőt erre is remekül fel lehetett használni. Ráadásul a Baló érdekkörbe tartozó, éles eszű üzletasszony szívesen bevállalta a „kint is vagyok, bent is vagyok” szerepet is, így vele mondathatott ki bármit a Lobbik ™ amit tisztán a saját nevében nem akart vállalni. Így üzenhetett pl. a Lobbik ™ a narancssárga csomagolású, jelenleg meglehetősen magasan jegyzett részvény tulajdonosainak, (lásd: a „Rossz zászlók alatt” c. írásom 4. pontja) amikor valamilyen közös projektre készültek. Sajnos azonban a sokoldalú művésznő fellépti díja nem volt alacsony és a pozitív meglepetések közé egyre gyakrabban keveredtek negatívok is…A művésznő gázsijában azt is kikövetelte például, hogy míg a mai napig sem tagja hivatalosan Gábor brókerirodájának, mégis őt delegálja a társaság a búsás haszonnal kecsegtető Európai nagy részvény-piacra ! Gábor problémái ráadásul a hazai nagytőzsdébe való bejutáshoz közelítve határozottan megnövekedtek, mivel részvényei árfolyamának magasan tartása igen komoly árat követelt: Gábornak ugyanis rá kellett ébrednie, hogy a központi tőzsdén, ahol a Lobbik ™ érdeklődési körének középpontjában álló fő, „magyarország” fantázianevű részvénycsomagot jegyzik már nem azok az egyszerű, könnyen meggyőzhető vevők és lekiabálható konkurens brókerek vannak, akikhez korábbi utcai (standolós) munkáinál szokott. Itt már vérprofi tőzsdecápákkal (patkányokkal) kell összemérnie értékesítési tudását ! Ráadásul avval is szembe kellett nézzen, hogy a meglévő szerény anyagi lehetőségeikből az új környezet kíméletlen piaci versenyében nem jön össze még a nevezésre való sem. Segítséget hívott hát, és kapott is rögtön, de…De csak igen nagy „kamatra” és igen erős kompromisszumkészséget igénylő feltételekkel… Kapott tehát valahonnan anyagi támogatást a promóciójához melyet a „parlamenti demokrácia” nevű tőzsde, polkorrekt, üzleti nyelvezete csak „kampány”-nak hív. Kapott értékesítési manager munkatársakat is, akiket azonban nyilván nem maga válogathatott össze, mivel elég furcsa, ellentmondásokkal teli, az iroda eddigi koncepciójától élesen eltérő értékesítési módszerekkel, üzleti viselkedés mellett kezdték kínálni a vörös-fehér portékát. Ezt tetézendő egyre gyakrabban, önállósulva diktálták saját feltételeiket (vagy az Ő saját mögöttes megbízóinak feltételeit…) a Lobbik ™-nek és vevőkörének egyaránt. Van tehát Gábor brókernek segítsége Morvai művésznő személyében, azonban Ő egyre többet követel magának egyre kisebb erőfeszítésekért cserébe és egyre elfogadhatatlanabb, üzletileg hiteltelenebb kijelentéseket tesz a megbízói nevében. Van (adatott) neki ezen kívül egy Novák nevű segítő is, aki egyrészt megszervezte a Lobbik ™ egész médiahátterét, borotvaéles az esze és ugyancsak kiváló, aktív vitaképessége révén sikerrel tette nélkülözhetetlenné magát. Másfelől viszont ugyancsak akaratos, makacs, követelőző és ráadásul behozza az üzletbe a pereputtyát is, ami nem szép dolog. Ami pedig talán a legnagyobb probléma vele kapcsolatban, az a bolton kívüli, meglehetősen deviáns viselkedése, kinyilatkozásai, melyek önmagukban is képesek rossz hírbe hozni a brókerirodát, sőt Gábor jónéhány régi alkalmazottját, illetve kiterjedt törzsvásárlói körének egy részét is elriasztották már. Ezen kívül adatott még Gáborunknak egy másik segítője is Szegedi Úr személyében. Őróla nem sok elmondani való van, nincs is különösebb haszna a társaság szempontjából, mégsem lehet kihagyni a buliból, mivel Gábornak régi üzlettársa.
A JOBBIK TAGSÁGA BŰNÖS, MIVEL ORRUKNÁL FOGVA HAGYTÁK MAGUKAT VEZETNI
Nos, lényegében a fenti személyek alkotják pillanatnyilag a Lobbik Zrt. beltagi körét, illetve még néhány egyéb személy, akiknek személyleírását ebben a pillanatban nem könnyű pontosan meghatározni. Ez a helyzet tehát most a felső vezetőségben, a középvezetői szinten pedig még nagyobbak a problémák. Gábornak ugyanis rá kellett ébrednie, hogy hiteles, felnőtt, tapasztalatokkal rendelkező értékesítő nem szívesen adja már a nevét ehhez az üzlethez. Olyanok pedig, akik mindezek után felnőtten, komoly tapasztalatokkal felvértezve is vállalnák ezt a „paradigma-napraforgó”-t, vagy nagyon sokat kérnének fellépti díjként vagy olyan további, vállalhatatlan arculat és irányvonal-váltásokat akarnának ráerőszakolni a Lobbik™-ra, melyekért egy harmadik, háttérmegbízó fizetne. Ezért tehát az történik, hogy a nemzettőzsdéhez méltatlan, alig huszonéves jobb-rosszabb képességű, azonban tapasztalt, komoly értékesítőként hiteltelen és hihetetlen gyerekeket állít a Lobbik™ a „nem-zeti” pult mögé még komoly árverések (pl. csornai búcsú) alkalmával is. Igen, ővelük még bármit el lehet mondatni, nekik más a felelősség érzetük és nagyon olcsók, nem utolsó sorban pedig teljesen súlytalanok, így ha nem kellenek már bármikor ki lehet őket lökni a hajóból. Tulajdonképpen csak lelkes, belsős-külsősök, karrier-orientált sihederek. Elmondhatjuk hát végezetül, hogy a Lobbik ™ részvényei még nagyon jól állnak ugyan, de a főbrókert, Gábort már lényegében ki is vásárolták az üzletből, idegen erők tulajdonképpen azt csinálnak innentől a vállalkozásával amit akarnak. Persze nem csak Gábor a hibás, hanem az is, aki elhiszi, hogy az ún. „parlamenti demokrácia” vakvágányt jelentő keretei közé bárki is beférhet, aki tényleg fel akarja szabadítani a „magyarország” nevű részvénycsomagot, immáron 65-éve tartó rettenetes státuszából, aki megveszi még ezt a fiktív részvényt. Nem, sajnos nem megy az ilyesmi olyan könnyen, hiszen a világ nagy brókerei nem azért találták ki maguknak „demokrácia” nevű játékukat, annak minden mocskos szabályával és kellékével (pártok, parlament, stb.) együtt, hogy azon belül bármi esetben veszíthessenek. Ameddig pedig mi, értéktermelők és értékteremtők ezt a piszkos és erkölcstelen játékot tétlenül hagyjuk tovább folyni, különböző színbe öltözött brókereink vidáman kiabálva árulják tovább nemzet-részvényeinket: Tessék kérem, Magyarországot vegyenek ! Please ! Bite ! Pazsalszta ! 是! כן ! Prego ! Merciiii !!! Várjon, jöjjön vissza, tudok még engedni belőle, ne menjen el, megoldjuk okosba !!! (részletek egy két évvel ezelőtti körlevélből)
MILYEN NEMZETRŐL BESZÉL VONA GÁBOR?

JANUÁR 31 – NAPLÓ 1944-1945-BŐL XXVII. RÉSZ

PENTELÉNYI JÁNOS NAPLÓJA: 1944. dec. 24-től 1945. febr. 15-ig az Olasz fasor 17/21. sz. házban
Január 31., szerda
Egész nap jöttek mentek az oroszok, és bár tarkólövés és elhurcolás nem történt, megismerkedtünk a zabrálás és davaj fogalmával. Az óvóhelyen is folytonosan órákat követeltek, és elvitték a hosszu bőrkabátomat, este pedig álmatlan éjszakát rettegtünk végig, amikor nőket követeltek. (folytatjuk)


Kép: oroszok vonulnak 1945 februárjában Pest belvárosában. Az oroszok kétféle módon működtek. Az első csoportba a harcoló katonák voltak, akik elfoglalták a házakat és mentek tovább harcolni. Utánuk jöttek a rongyos zabráló csapatok, akik bár fegyveresek voltak, de ezek nem harcoltak, hanem raboltak, gyilkoltak és megerőszakolták a nőket, a lányokat 10 éves kortól, egészen a 90 éves idősekig. Azok a családtagok akik ellenálltak kivégezték őket. Sok magyar nő vérbajt kapott, megőrült, vagy orosztól lett gyereke. Budai polgári fiatal nőket is megerőszakoltak és egy életre tönkre tették az életüket és ezt ötven évig el sem mesélhették. Erről a témáról semmilyen könyv nem született. A Vöröskereszt a háború után 400 ezer adag oltóanyagot kért külföldről, hogy a vérbaj ellen küzdeni tudjanak amit az oroszok hoztak ránk. A pesti zsidósöpredék ezeket várta tárt karokkal!

Kép: Széll Kálmán-tér (Moszkva-tér) 1945 elején

JANUÁR 31 – FÖLÉBREDT AZ EU KOMISSZÁR

LIBANYAKÚ JÓTANÁCSAI

Az ellenzéki csoportokkal való párbeszédre szólította fel Hoszni Mubarak egyiptomi elnököt hétfőn Catherine Ashton (képen), az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Az EU-országok külügyminisztereinek brüsszeli tanácskozására érkezve Ashton sajnálkozásának adott hangot amiatt, hogy Egyiptomban a kormányellenes tüntetések során emberek haltak meg. A további vérontás elkerülése érdekében visszafogottságot kért az érintett felektől, beleértve a rendőrséget is. Felszólította az egyiptomi hatóságokat, hogy bocsássák szabadon az őrizetbe vett békés tüntetőket. (MTI)

Bezzeg a Libanyakú akkor nem adott jótanácsokat Gyurcsánynak és Sólyomnak, amikor magyarok szemeit lőtték ki tömegével a kormány parancsára, 2006-ban. Kép: egyiptomi repülétéri helyzet

JANUÁR 31 – A JOBBIK A ZSIDÓK KEZÉRE JÁTSZIK

ELTÉVESZTETTE A JOBBIK A HÁZSZÁMOT
2011. január 31-én a miskolci városháza sajtótermében sajtótájékoztatót tartott a Szegedi Márton a Jobbik miskolci elnöke és frakcióvezetője, és Miklós Árpád a Jobbik Borsod-Abaúj-Zemplén megyei frakcióvezetője. Szegedi elmondta, hogy a Schmitt Pál miskolci látogatásakor mondott beszédét, mikor arra utalt, hogy Borsod megye polgárháború szélén áll, sokan nem vették komolyan, pedig ez már valósággá is vált. A miskolci elnök utalt arra, hogy Borsodban egy héten belül három erőszakos bűncselekmény is történt, mind a három esetben magyar embereket gyilkoltak meg (Lak, Kovácsvágás, Hernádnémeti községekben), és a háromból két esetben már ki is derült, hogy az elkövetők cigány származásúak. Szegedi Márton kijelentette, hogy a Jobbik nem asszisztál tovább a Fidesz még el sem kezdett „rendteremtéséhez”, ezért 2011. február 3-án, csütörtökön 18.00 órától Lakon a művelődési háznál a Jobbik demonstrációt tart. A demonstráció vezérszónoka pedig Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke lesz. A demonstráció végén az egybegyűltek pedig fáklyákkal vonulnak a január 23-án cigánygyerekek által meggyilkolt Ica néni házáig, ahol elhelyezik a megemlékezés mécseseit. A sajtótájékoztató végén Miklós Árpád megyei frakcióvezető a sajtó felelősségét hangsúlyozta, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően tájékoztassák az állampolgárokat az eseményről, és a cigánybűnözéssel kapcsolatos tényekről, hogy Borsod megye segélykiáltása végre Budapestig is elhallatszódjon. A megyei frakcióvezető meghívta továbbá az edelényi választókerületben indult képviselőjelölteket (Daherre Pierre, Gúr Nándor, Molnár Oszkár valamint a parlamenti mandátumot nem szerzett cigány képviselőjelölt,Horváth Aladár), hogy jelenjenek meg a rendezvényen, és álljanak választóik elé. Információink szerint a rendezvényen részt vesz az Új Magyar Gárda és a Nemzeti Őrsereg is. (barikad)
MILYEN NEMZETNEK DOLGOZIK A JOBBIK?

A JOBBIK FÉLREVEZETI A KÖZVÉLEMÉNYT
A Jobbiknak nem a cigánybűnözések helyén kell szövegelni, mert annak semmi értelme nincs, hanem bent a paralmentben kimondani a zsidóbűnözést, vagy menjenek ki a Kossuth-térre és ott mondják el, hogy mely pártok segítik elő törvényekkel a cigánybűnözést...

JANUÁR 31 – MIT IGÉRT ORBÁN A ZSIDÓKNAK?

MIRŐL TÁRGYALT ORBÁN A ZSIDÓKKAL?

A Jobbik szeretné megtudni, hogy miről tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök múlt héten kedden Brüsszelben az Európai Zsidó Kongresszus vezetőivel - jelentette ki hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján Gyöngyösi Márton. Emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor egy hete Egyiptomból utazott Brüsszelbe, hogy találkozzon Mose Kantorral, az Európai Zsidó Kongresszus elnökével és Juli Edelsteinnel, izraeli tájékoztatási és diaszpóraügyi miniszterével. Gyöngyösi Márton hangsúlyozta: a találkozó szervezésében a brüsszeli magyar állandó képviselet nem vett részt, sőt nem is tudott róla. Az ellenzéki képviselő azt mondta, a találkozó tartalmáról nem lehet semmit sem tudni. Kantor és Edelstein is csak a megbeszélés előtt nyilatkozott és aggodalmukat fejezték ki a Magyarországon tapasztalható antiszemitizmus miatt, amely szerintük az általuk "náci pártnak" nevezett Jobbik térnyerésének köszönhető. Gyöngyösi Márton leszögezte: a Jobbik aggódik, mert Orbán Viktor olyan találkozókon vesz részt, ahol "megkérdőjelezik majdnem egymillió magyar választópolgár akaratát"; az ellenzéki párt szeretné megtudni, hogy a magyar miniszterelnök mit válaszolt a neki feltett kérdésekre a Jobbikkal és az antiszemitizmussal kapcsolatban. A kormányfő sajtóstábjának vezetője a múlt keddi találkozó után arról tájékoztatta az MTI-t, hogy Orbán Viktor arról biztosította Mose Kantort: a magyar kormány elkötelezett amellett, hogy a társadalom értékes közösségének számító zsidóság jogait feltétel nélkül tiszteletben tartsák. Havasi Bertalan akkori közlése szerint a megbeszélésen a miniszterelnök kijelentette, a magyar kormány fellép az emberi méltóságot, illetve a zsidóságot sértő jelenségekkel szemben és elmondta, hogy Magyarországon az előző időszakhoz képest javult mind az általános értelemben vett politikai közhangulat, mind a zsidóságot övező közhangulat. (jobbik) Kép: Orbán vigyázba áll a rosszpofájú zsidók előttKép: balra Zoltay elvtárs az egykori zsidókommunista munkásőr, hivatásos magyargyűlölő, alul Kantorral Orbán


JANUÁR 31 - KÜLFÖLDI HÍREK KÉPEKBEN

 Kép: Pakisztánban minden nap fölgyújtják a NATO kamionokat Kép: a spanyolok nem fogadták el az IMF hitelt ezért arra kényszerűlnek, hogy a nyugdíjkorhatárt 65 évről 67 évre emelják, ami tiltakozásokat vált ki az országban. Spanyolország is az EU beteg lova Kép: a ciprusi elnök (képen) bejelentette, hogy ők is támogatják Palesztína elismerését és Izrael vonuljon vissza az 1967-es határok mögé (presstv hírek és képek)

Ciprus EU tagállam, Magyarország is az, de itt mélyen hallgatnak a palesztínok elismeréséről. Meddig folytatja az Orbán-kormány az Izrael-bérenc politikát?

JANUÁR 31 – IRÁN FIGYELI A MOSZADOT

NYOMON KÖVETIK A MOSZAD MŰKÖDÉSÉT
Az iráni biztonsági miniszter (képen) kijelentette, hogy az izraeli MOSZAD titkosszolgálatot állandóan nyomon követik és szorosan figyelik minden lépésüket, mert igen sok csalást és hazudozást folytatnak a kifelé szóló hírekkel. Irán úgy érzi, hogy sikerül nekik leküzdeni a Moszad-ügynököket. Hatásatlan maradt az amerikai-izraeli vírusprogram is, amivel az atomerőművüket akarták tönkretenni. (presstv alapján és kép)

JANUÁR 31 - CIONISTÁK BÍZTATJÁK MUBARAKOT

ELHALLGATOTT HÍR NÁLUNK
A PressTV jelentette, hogy Amerika és Izrael telefonon bíztatta Mubarak egyiptomi elnököt, hogy hajlandók fegyverekkel segítséget adni neki,  hogy könnyebben verjék le a népi fölkelést.
 Kép: kairói repülőtér

2011. január 30., vasárnap

JANUÁR 30 – NAPLÓ 1944-1945-BŐL XXVI. RÉSZ

PENTELÉNYI JÁNOS NAPLÓJA: 1944. dec. 24-től 1945. febr. 15-ig az Olasz fasor 17/21. sz. házban
Január 30., kedd
Hajnalban a magyar és német katonák kivonultak a házból, és reggel 6 óra után megjelentek az oroszok. Megkönnyebbülve vettük tudomásul, hogy nem lőtték szét a házat, de szorongó szivvel vártuk az orosz megszállást és a velejáró megpróbáltatásokat. Történelmi pillanat volt, amikor az első géppisztolyos orosz katonák beléptek az óvóhelyre. Aggházy ezredes háztömbparancsnok és Lupkovics Brunóné mint tolmács fogadták őket. Az oroszok először csak fegyvert és német katonákat kerestek az óvóhelyen. Hamarosan egy orosz sebesültet is hoztak be, és a mi nyug­ágyunkra fektették. Szörnyen vérzett a karján, és félős volt, hogy elvérzik majd. A házunk előtt sebesült meg, mielőtt belépett, valami német géppisztoly lyukasztotta végig a karját. Feleségem és mások nagy gonddal ápolták. Azután következett a lakások felnyitása. Én is feltártam lakásomat, ott is csak német katonát kerestek, de nem találtak. A harc odakint még tartott, és a mi lakásunk is gránáttalálatot kapott. Több belövés is érte lakásunkat. A Trombitás utca végén orosz ágyu állt, és folyton lőtte a házunkat, végig a földszinttől az emeletekig. Néhány találat az ablakon bejövet átfurta a szembenső falat, és a konyhán is keresztülhatolt, majd a szomszéd lakásba ment át. Óriási lyukak tátongtak a falakon. Egyik gránát az ebédlőnkben robbant szét, és okozott súlyos károkat. (folytatjuk)  Kép: Széll Kálmán-tér (Moszkva-tér) posta palota ostrom után, lényegében csak kiégett, de az épület megmaradt

Kép: magyar Zrinyi-rohamlöveg és német golyószóró, amit még a II. világháború után is több országban használtak

JANUÁR 30 - SZUDÁNI LÁZADÁS KÉPEI

JANUÁR 30 - AGGÓDNAK A CIONISTÁK

HILLARY CLINTON DEMOKRÁCIA        MASZLAGGAL INGERLI EGYIPTOMOT

Kép: egyiptomi helyzet

JANUÁR 30 – IZRAEL AGGÓDIK EGYIPTOM MIATT

IRÁN ÚJ RAKÉTÁI
SAJÁT GYÁRTÁSÚ  
MŰHOLDAKAT LŐNEK FEL

Vahidi (képen), iráni védelmi miniszter bejelentette, hogy több iráni rakétét és műholdat fog fellőni, a következő tíz nap során. Az első műholdat fotózásra használják. A másik rakéta, Kavoshgar (felfedező) biológiai laboratóriumot visz az űrbe. A hónap elején az iráni védelmi minisztérium átadott egy új haditengerészeti cirkáló rakétát a haditengerészetnek, hogy ezzel is növeljék az ország védelmi képességeit. A haditengerészet sikeresen tesztelt egy sor nagy teljesítményű lézeres rakétát, amelyek nagy pontosságúak, 45 km (28 mérföld) 300 km (186 mérföld). Irán bemutatta az első hazai gyártású, nagy hatótávolságú pilóta nélküli légi járművét (UAV) még 2010-ben. A Karrar UAV képes katonai teherhordó rakétákkal bombázni földi célok ellen. Nagy távolságokra repül nagy sebességgel. A mai napig csak nyolc ország lőtt fel hazai készítésű műholdat pályára. (presstv alapján és kép)
IZRAEL KÉSZÜL A SINAI-FÉLSZIGET MEGVÉDÉSÉRE
A PressTv jelentette, hogy Izrael nagyon aggódik az egyiptomi fejlemények miatt és azt fontolgatják, hogyan védjék meg a Sinai-félszigetet. Kép: F-16-os izraeli vadászJANUÁR 30 – IZRAEL FÉL

Radikális fordulattól fél Izrael
Az Egyesült Államok a békés átmenetben érdekelt a régi szövetségesének számító Egyiptomban - jelezte Hillary Clinton külügyminiszter. Az Afrikai Unió XVI. csúcstalálkozóján vendégként felszólaló francia államfő arra emlékeztetett: Európa 30 éve figyelmezteti az észak-afrikai vezetőket, hogy a reformok halogatása csak fokozza a szociális feszültségeket. Vendégként szólalt fel az ENSZ főtitkára is, aki ismét a békés átmenet mellett érvelt. - Egyiptomot illetően, felszólítom a kormányt, hogy tartózkodjon az erőszaktól, és tartsa tiszteletben az emberi jogokat. A világ vezetőinek figyelmesen kell hallgatniuk a nép szavára, hogy mi a többség akarata, milyen jövőt akarnak - jelentette ki Ban Ki Mun. A nyugati és az izraeli vezetőket aggasztja egy esetleges radikális egyiptomi fordulat. Attól félnek, hogy a korrupt, de a közel-keleti békefolyamatot támogató Mubarak-rezsim helyébe egy népszerű, de iszlamista kormány lép. - Arra kérjük az egyiptomi kormányt, hogy ne gerjessze tovább a feszültséget, mert az az iszlamisták malmára hajtja a vizet. Az egész ország stabilitása forog kockán - mondta a német külügyminiszter. Az izraeli miniszterelnök reméli, hogy az új kormány nem bontja fel az 1979-es izraeli-egyiptomi békeegyezményt. - Aggodalommal követjük az eseményeket a térségben. Azt szeretnénk, ha a régió stabilitása nem borulna fel. Három évtizede békeegyezményt kötöttünk Egyiptommal, azt szeretnénk, ha ez a jó kapcsolat megmaradna - jelentette ki Bemjamin Netanjahu. A jeruzsálemi vezetés attól is tart, hogy a Gázai övezetet irányító Hamász fegyvercsempészetre használja ki a bizonytalan egyiptomi helyzetet. Bagdadban iraki demokraták szimpátiatüntetést tartottak az egyiptomi felkelők mellett. Szaddám Huszein egykori államából egyben megüzenték a többi arab országnak, hogy a diktátorok uralmának vége. (hírTV) Kép: Hillary Clinton
ROHADÓ KÉPMUTATÓ CIONISTA ÁLLAMOK BEREZELTEK

JANUÁR 30 - ÉBREDŐ AFRIKA

Kép: Cairo airport

JANUÁR 30 - EGYIPTOM PÉLDÁT MUTAT

EGYIPTOMBAN VALÓDI RENDSZERVÁLTÁS VAN
"KÉTHARMADOS TÖBBSÉG" NÉLKÜL ELTÖRLIK A CION-BÉRENC RENDSZERT

JANUÁR 30 - EGYIPTOM VILÁGTÖRTÉNELMET ÍRKép: nemzeti zászlón viszik a halottakat


Kép: A HARAG NAPJA, készek meghalni a hazáért!

Kép: USA fegyverekkel ütötték, lőtték őket