2010. november 23., kedd

DECEMBER 12 - KÜLFÖLDI HÍREK

ORIGO NEM ÉRTI AZ ANGOL TÜNTETÉSEKET
Úgy látszik a szabadság szele az angol diákokat is megcsapta, példát vettek a francia diákelődeiktől. A hűvös angolok most tűzbe jöttek és úgy látszik nem hagyják abba. Nálunk semmilyen magyarázatot nem adnak a dolgok hátterére. Az, hogy a diákok tandíját 3-szorosára emelik az egy dolog, azonban sokkal súlyosabb ügyek vannak az egész jelenség mögött, amit most nem részletezünk. Elég csak utalni az afgán háborús részvételre, a rohadó kapitalizmusra és az EU rohadására. Úgy tünik a demokrácia őshazájában azt szabad megtenni, amit Magyarországon még álmodni sem lehet. Próbálná csak valaki itt levizelni Churchill-szobrát...Mellesleg ezt is megérdemelné, azon túl, hogy ennek a háborús gyilkosnak semmi keresnivalója nem lenne a Városligetben.

Károly herceg kocsiját megtámadták, Churchill szobrát levizelték, a vezető kormánypárt székházát megszállták - egyre durvábbak a brit diáktüntetések, amelyek a felsőoktatási tandíjak tervezett emelése miatt robbantak ki. A miniszterelnök keménységet ígért a vandál tüntetőkkel szemben, de a feszültség mögött a tandíj mellett más okok is meghúzódnak. A briteknek barátkozniuk kell az évtizedek óta nem látott koalíciós kormányzással és a brit gazdaság súlyos problémáival is. (origo részlet és  képek és más külföldi képek)2010. november 22., hétfő

NOVEMBER 22 - VÖRÖSPATKÁNY IMÁDÓI

VÖRÖSGYILKOSOK
ELSZÁMOLTATÁSÁT
 KÖVETELJÜK

Ezért aztán nem is fárasztanék senkit a részletekkel, hisz Tamás Gáspár Miklós, vagy Feldmájer Péter hivatásos és megélhetési rettegők közhelyes sirámait, szerintem már mindenki fejből is képes lenne felidézni. Azonban egyet mégis hadd idézzek ide. Ezt a gondolatot Feldmájer tette hozzá a délutánhoz: "Szerintem azért gyűlölik Károlyit, mert nem volt elvakult antiszemita, zsidógyűlölő és felemelte hangját a zsidótörvények ellen." Ebben a mondatban benne van minden, ez pontosan rávilágít a honi véleményformáló zsidók pofátlan, félrevezető csúsztatásaira és minden rohadtságára, ami jellemzi őket. Mert ők is tudják, hogy a magyarok többsége alapvetően nem ezért gyűlöli Károlyit. És ha azok, akik üvöltve tapsikoltak ennek a mondatnak kivennék egy percre a fejüket a Feldmájer-félék seggéből, akkor talán ők is rájöhetnének arra, hogy ez miért nincs így. Mert ugye azt egyik Antifa sem gondolja komolyan, hogy a magyarok többsége az ország trianoni elveszejtését még megértené, a Beneshez való dörgölőzést még csak-csak tolerálná, a vörös terrort még-még megbocsátaná, Kun Béla seggének bő nyállal való tisztítását még el-elnézné Károlyinak, de azt, hogy nem volt zsidógyűlölő, azt már nem? Tényleg a másik oldalon ennyire szánalmas idióták állnak, akik elhiszik, hogy Károlyit a jobboldalon nem a fentiek miatt köpik le hanem azért, mert felemelte hangját a zsidótörvények ellen? De lépjünk tovább ebből a kis kitérőből, hisz a tegnap estének az egyik legérdekesebb mondta nem a színpadon hangzott el. Ugyan ezt is Feldmájer mondta, de már a rendezvény után, a Hunvald-ügy kapcsán feltett újságírói kérdésre:
- Ön meglepődött Zoltai Gusztáv szerepvállalásán?
- Hát… Nyilvánvaló, hogy eléggé szerencsétlen egy ilyen telefonálás… Azt gondolom, hogy helytelen egy ilyen telefonbeszélgetést folytatni, de el nem ítélem. Mindenkinek vannak rossz mondatai, amelyeket később aztán lehet kritizálni.
És ha ehhez még hozzávesszük Zoltai elvtárs hétvégi nyilatkozatát is, amit az ügyészségen engedett el, és ami szerint ő csak blöffölt, amikor megígérte a közel egymilliárdos károkozással vádolt Hunvaldnak, hogy utánanéz az ügyének, akkor megint kezd szépen kirajzolódni előttünk a következő napok kimosdatási forgatókönyve…Nem ítélem el… rossz mondatok… csak blöff volt az egész…Ugye az nem lehet, hogy ezek ezt is megússzák? (radicalpuzzle, részlet és kép)

NOVEMBER 22 - VÖRÖS PATKÁNY MÚLTJÁBÓL

Ha bárki betör magyar földre,     
fegyvert nem szegezünk ellene
 - mondta Károlyi Mihály

Van már köztársaság, de alig-alig van már Magyarország. Északról a csehek, délről a szerbek nyomulnak előre. Románia elrendelte az általános mozgósítást és Károlyi szinte biztatja mindazokat, akik jönni akarnak, hogy jöjjenek nyugodtan, mert ellenállást úgysem fognak találni. - Ha bárki betör - mondja a Nemzeti Tanács ülésén -, tiltakozunk ellene, fölemeljük óvó szavunkat és apellálunk a világ művelt népeinek ítéletére, de fegyvert nem szegezünk ellenük. Hadd jöjjenek hát, akik jönni akarnak és hadd kacagják ki ezeket a pacifista demokratákat! Az Est ünnepli a fosztogatókat és üdvözli a megszállókat. Ki emlékszik még arra, hogy 1871-ben milyen méltóságos némaság, milyen gyilkolni tudó hallgatás fogadta Párizsban a bevonuló győztes németeket? Mit tudják ezek a pesti demokraták, akik Wilsonban bíznak, hogy mennyi gyűlölet, elszántság köszöntötte egy-egy megürült szerb faluban az osztrák-magyar csapatokat? Itt, a született pacifisták, a zsidók valósággal ünneplik a győztes ellenséget. "Az ország egy részét idegen katonaság szállja meg - írja Az Est -, de ha a barátként üdvözölt idegenek ide bejönnek és látni fogják azt az őserőt és azt az ifjú becsületet, jó szándékot, ami ezt a népet most eltölti, rövid napok alatt megindulunk a virágzás és gyarapodás útján." Ez az ifjú becsület abból áll, hogy Pásztor Árpád még a zsákmányoló csőcseléket is üdvözli az Estben. "Az új Magyarország kialakulása szempontjából - írja -, jelentéktelen ez a fosztogató járvány. A műveletlen indulatok fellobbanása még arra is jó, hogy éles sugarakat vessen a régi Magyarország bűneire." Ugyanekkor Károlyi és Lovászy Márton lapja, amely e gyászos pillanatokban a hivatalos kormánylap szerepet tölti be, ekként ír az ország megszállására érkező franciákról: "Valószínűleg holnap érkeznek Budapestre az első francia katonák és a legfiatalabb köztársaság székvárosa szeretettel köszönti a szabadság, testvériség, egyenlőség harcosait. Merev, gőgös német tisztek helyett kedves, joviális francia tisztek; esetlen, mázsás csizmájú német legénység után pedig a dédelgetett poiluk fogják utcáinkat benépesíteni. Intézkedni kell tehát, hogy a magyar felírások mellett az összes nyilvános helyeken szerepeljen a francia felírás is. A kereskedők írják ki: 'Ici on parle francais'. Az árlapokon hagyják el a német részt." Tormay Cécile "Bujdosó könyve" szerint ennek az anglomániának és franciaimádatnak gyászos következményei vannak. A győztes francia úri méltóságot, büszke önérzetet várt attól a magyarságtól, amellyel együtt harcolt Rákóczi lobogója alatt. S mikor a Ritzben a cigány eljátssza a Marseillaise-t, a gyönyörűségtől ájult zsidók groteszk haptákba vágják magukat. A francia misszió tisztje, aki persze nem tudja, hogy ezek a hajbókolók nem magyarok, legyint a kezével és azt mondja: "Sale nation. Piszok nép." Mackensen nem fog kezet Károlyi Mihállyal. Háromszor védte meg Magyarország határait Mackensen tábornok, akinek német seregei az oláh betörés után magyar csapatokkal együtt felszabadították Erdélyt. És most azoknak, akik az ország megmentését ígérték, már nem szent a szövetségi hűség sem. Ha már elrúgták maguk alól az erkölcs és tisztesség alapjait, ha már felbomlasztották a hadsereget s Szent István Magyarországát arcul verették Belgrádban, sietve el kell dobni a nemzeti becsület utolsó foszlányát is. Mackensen tábornagy, a magyar határok hősi védője, diadalmas csaták hadvezére, visszavonuló seregeit követve, utolsónak akarja elhagyni Magyarországot. Károlyi parancsára gépfegyvereket állítanak fel szalonkocsijával szemben Pogány-Schwartz részeg katonái, és Gerő-Grosz százados közli Mackensennel, hogy fogolynak nyilvánítja. Az ősz tábornagy tudja, hogy ehhez a szégyenletes gesztushoz semmi köze nincs a magyarságnak. ökölbe gyűri a kezét, aztán elmegy Károlyi Mihályhoz, hogy "a köztársasági elnök úrral" csapatai átvonulásáról tárgyaljon. Károlyi mögött ott lapul a nagy fülű Böhm Vilmos, az egykori írógépügynök, aki ma Magyarország hadügyminisztere. Károlyi viszont közli Mackensennel, hogy internálni fogják Fóton. Ezekben az időkben Magyarországon, sajnos, nincs ember, aki meg tudja, vagy meg merje mondani az igazat, tehát amikor Károlyi kezét nyújtja Mackensen felé, az ősz hadvezér zsebre dugja kezét és az egész magyarság nevében németül mondja ki az ítéletet; "Sok emberrel volt dolgom életemben, de olyan férfival, akiből annyira hiányzott minden becsületérzés, mint önből, még nem találkoztam."  Forrás: Marschalkó Lajos (1911 - 1968) Kik árulták el 1818-ban Magyarországot című könyve, a Stádium Kiadó 1944-es kiadása alapján (szebbjovo) Kép: főrabbi a vöröspatkány szobránál

NOVEMBER 22 - TÖRTÉNELMI HAZUGSÁGOKAT TERJESZTENEK

A HVG IS HAZUDOZIK
Megjegyzésünk pirossal közbeszúrva!
Károlyi Mihály, aki Magyarország egyik legrégibb (elfajzott, degenerált, farkastorú)  nemesi családjából származik, nem zsidó, a Jobbik politikát csinált abból, hogy a baloldalt és a Károlyi-korszak után következő Tanácsköztársaságból (itt ténylegesen sok zsidó származású vezető volt) lezsidózza, azaz a saját politikai-világnézeti kánonja szerinti legrosszabbal azonosítsa. (Károlyi-kormányának többsége is zsidó volt, akárcsak az akkori Nemzeti Tanács)A Mazsihisz elnöke, magára veszi ezt a vádat s úgy érzi, hogy jelenlétével kell felvennie a harcot a szélsőjobboldallal szemben. Mivel május 15-én választás lesz a Mazsihisz berkein belül, az antifasiszta tüntetéseken való megmozdulás szavazatokat hozhat – feltételezésem szerint ezzel kalkulál a Mazsihisz vezetője. Holott a zsidók itt úgy kerültek be a történetbe, mint Pilátus a krédóba. (röhej.....) Ha megkérdezzük magunktól azt, hogy a magyar politika-és társadalomfejlődés más lett volna-e a zsidók történelmi jelenléte nélkül, (hiába történelmietlen a kérdés) nemmel kell felelnünk. (Valószínű, hogy Izrael történelme és  politikája is más lenne, ha ott a magyarok olyan befolyással lettek volna, mint nálunk a bűnöző zsidók. Csakhogy nálunk a zsidók jogtalanul, jogcím nélkül vannak) A Tanácsköztársaságot a frontról hazatérő katonák lázadása nélkül (a zsidók lázították föl öket!)  nem lehetséges megértenünk, hiába uszított a hatalomátvételt követelő radikális szociáldemokrata és kommunista tábor. Szintúgy nem lehet magyarázni a folyamatokat anélkül a gazdasági-társadalmi problémahalmaz nélkül, melyet a (vesztes) háború és Magyarország szük választójogi rendszere és egyben a földtulajdonlásból kizárt rétegei jelenítettek meg. (ez lejárt marxista hazugság!) A zsidóságot pedig ugyanúgy sújtották a Tanácsköztársaság vallásellenes rendelkezései és intézkedései, mint más vallás követőit, hiába voltak a vezetők között jó páran zsidók. (Ja....ez olyan Móricka-féle zsidó hazugság.) Még a vörös terrornak is voltak zsidó áldozatai (hányan? név szerint?), bár az ezt megtorló fehérterror főleg a zsidóság köréből szedte áldozatát. Nagyjából annak a gondolkodásmódnak az alapján, mely uralkodik a mai szélsőjobboldal táborában is s amely az 1989 óta eltelt – s kétségkívül nem problémátlan – időt is a zsidóság „káros” térhódításával magyarázza. (Nem értjük mi a fenének van itt ez a káros banda, miért nem mennek a saját hazájukba, ahol minden oké...) Ennek a jele, sőt szimbóluma a Károlyi fejére helyezett kipa. A gyógyír erre a bornírt és primitív történelemhamisításra nem lehet,a zsidó szervezetek magyarázkodása, illetve csatlakozása a baloldali ellentüntetéshez. Inkább azon igyekezet, hogy múltunkat mítoszok és ellenmítoszok nélkül ismerjük meg, s kikerüljünk abból a hamis körből, melynek körforgása kizárólag makulátlan hősöket és Sátánokat teremt, történelmi nyereségünket kizárólag magunknak, míg veszteségeinket „másoknak” tulajdonítja (HVG, részlet és kép)
MEGJEGYZÉSÜNK: a HVG-nek csak ilyen szánalmas primitív firkászokra futja.